Forsiden » Fejø Skole

Fejø Skole

23/3-2010 4.681 visninger Skriv en kommentar

Den nye børnehaveklasse 2010

Fejø Skole er adminstrativt set en afdeling (Fejøafdelingen) i Nordvestskolen, som er en af Lolland Kommunes fire nye store skoler.  Det betyder at den som enhed er en af Danmarks mindste undervisningssteder og samtidig del af en af Danmarks allerstørste skoler.

På Fejø Skole undervises der fra børnehaveklassen til og med 4. klasse. Der er omkring 15 børn i skolen og ca. 30 børn i Børnehuset. Alle børn og forældre opfatter Fejø Skole og Fejø Børnehus som en enhed, og der er et stort samarbejde mellem de to institutioner – både i den praktiske hverdag og på det formelle institutions- og ledelsesplan.

De fem klasser på skolen undervises i mange af timerne samlæst og som værkstedsundervsning. Der er to lærere på skolen og tre pædagoger i Børnehuset plus TAP, så børnene møder mange forskellige voksne i løbet af en dag i skolen og i Børnehuset.

I både skole og Børnehus har man en bevidst pædagogik, hvor udvikling af børnenes sociale kompetencer, og hvad man kunne kalde “børnenes psykiske arbejdsmiljø” vægtes højt. Det faglige niveau på Fejø Skole er absolut tilfredsstillende, og it er en integreret del af undervisningen. Nordvestskolen har fokus på, at alle afdelingerne – små som store – giver samme skoletilbud af høj kvalitet.

Undervisning i 1. og 2. klasse. August 2009

Fejøbørnene har ry for at være dygtige, når de efter 4. klasse begynder i skolerne på Lolland, hvor der er flere muligheder. Nogle børn benytter det kommunale skoletilbud i Horslunde på Nordvestskolens Ravnsborgafdeling. Andre går i privatskolen Horslunde Realskole.

Læs  mere om Fejø Skole på skolens egen hjemmeside.

Kontaktinformation
Nordvestskolen, Fejøafdelingen, Herredsvej 192, 4944 Fejø.
Tlf. 54 71 31 19. E-mail: fejoeskole@lolland.dk

Afdelingsskoleleder Betina Siegvardsen, e-mail: besi@lolland.dk.

 

Historisk baggrund
Fejø Centralskole blev indviet i 1960 og var – som navnet fortæller – en central skole midt på øen i modsætning til tidligere, hvor der havde været skole i både Vesterby og Østerby. Sammen med det nuværende Ældrecenter blev disse to gedigne bygninger i røde mursten opført af et selvstændigt sogneråd før den første kommunesammenlægning i 1972. Der var 200 børn i skolen og syv klasser. Siden blev der oprettet en børnehaveklasse.
Med den almindelige afvandring fra landdistrikterne gennem anden halvdel af det 20. århundredes havde Fejø Centralskole faldende børnetal som så mange andre mindre skoler.

I år 2000 havde den daværende Ravnsborg Kommune en skolestrukturreform, hvorved Fejø Skole blev en 5-klasset skole frem for 8-klasset skole. Ved samme lejlighed etablerede Ravnsborg Kommune i skolebygningen Fejø Børnehus, som er en integreret institution for 3 – 10 årige.

I forbindelse med den anden kommunesammenlægning i 2007 blev Fejø Centralskole ændret til “Fejøafdelingen” i Nordvestskolen i Lolland Kommune. På Fejø hedder skolen stadigvæk Fejø Skole.

Email This Page Email This Page
Print This Page Print This Page