Forsiden » Arkiv

Du har valgt: frivilligt arbejde

aktuelt, frivilligt arbejde, frugt »

13/8-2017 | Skriv en kommentar | 150 visninger
Farvelfest til Pæreskuden

Pæreskuden sejler til Nyhavn for 25.gang
Det fejres onsdag d.30.august 2017 kl.18, Det Gule Hus, Dybvig.
Drivkvaselauget arrangerer hygge og evt. sejltur fra kl.16.

aktuelt, frivilligt arbejde, hverdagsliv »

14/8-2016 | Skriv en kommentar | 298 visninger
Visionsværksted om Web, app og alt det andet……

Som du kan læse i vedhæftede PDF fil holdt vi på Fejø fredag den 12. august et visionsværksted om vore medier.

aktuelt, frivilligt arbejde, inspiration, kultur »

25/3-2016 | Skriv en kommentar | 136 visninger
Fællesspisning på skolen

Fællesspisning på skolen lørdag den 16. april kl 17.45. Kom glad med mad til fælles bord og dit eget bestik mere mere, alt hvad du har brug for i løbet af aftenen.

Fejø Pensionistforening, frivilligt arbejde »

6/3-2016 | Skriv en kommentar | 96 visninger
Generalforsamling i Fejø Husholdningsforening

Fejø Husholdningsforening
Torsdag den 28. april 2016
Generalforsamling 
Skolen kl. 14.00
Dagsorden iflg. vedtægter
Foreningen serverer kaffe og lagkage
Husk at medbringe service

børnehus og skole, fejø, fejøs foreninger, frivilligt arbejde »

20/2-2016 | Skriv en kommentar | 50 visninger

Indkaldelse til Generalforsamling i Støtteforeningen Fejø Børne og kulturhus
d. 10. marts kl. 19.00 på Fejø Skole
Dagsorden ifølge vedtægterne
1.  Valg af dirigent
2.  Bestyrelsens beretning
3.  Fremlæggelse af regnskab, budget(forslag)kontingentforslag
4.  Indkomne forslag
5.  Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor
6.  Eventuelt
Forslag til dagsordnen skal være bestyrelsen i hænde senest 1uge før Generalforsamlingen og skal være skriftlige.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
 
Vedrørende pkt 5:
På valg i år er: Kasper Tøgeren og John Larsen, begge modtager genvalg
Suppleanter vælges for 1 år: Heidi Jensen, modtager genvalg
Lotte Rosenkilde, modtager ikke genvalg
 

fejø kirke, frivilligt arbejde, kultur og historie »

14/2-2016 | Skriv en kommentar | 47 visninger
Fællessang i Præstegården

Fællessang i Præstegården søndag 21. Februar kl. 15 med kaffebord.
Kom og vær med i fællesskabet.

aktuelt, fejø, frivilligt arbejde, kultur, kunst »

2/2-2016 | 1 kommentar | 199 visninger
Maleriudstilling

Maleriudstilling på Fejø Skole lørdag 30.4.16 kl. 13 – 17, bl.a. med billeder, der har noget med Fejø at gøre.
Kl. 15 holder Adrian Hughes foredrag: Hvad er kunst og hvad er det værd?
Gratis adgang.
Vedlagte billede er et udsnit af Arnold Petersens vægmaleri i aulaen, som indgår i udstillingen.

fejø kirke, frivilligt arbejde, kultur »

23/1-2016 | Skriv en kommentar | 135 visninger
“Hvad tænker du om flygtninge?”

Velkommen til menighedsrådets første samtalesalon: “Hvad tænker du om flygtninge?”

fastelavn, fest, frivilligt arbejde, kultur »

29/12-2015 | Skriv en kommentar | 184 visninger
Fastelavnsfest – for voksne

Fejø Husholdningsforening arrangerer fastelavnsfest med tøndeslagning

fejø, frivilligt arbejde, inspiration, skole, visioner for fejø »

18/12-2015 | Skriv en kommentar | 103 visninger
Visionsværksted nr. 3

Fejø holdt sit 3. visionsværksted i vanlig høj stil den 31. oktober 2015 og som de andre år med Connie Steffebseb og Jane Pørtner som inspirerende og veloplagt facilitatorer.